นิยามที่ดีที่สุด
ไจแอ้นท์

แปลว่ายักษ์ เอาไว้ด่ากับคนที่รูปร่างอ้วนและตัวใหญ่ใจยักษ์อีกด้วย และตัวละครจากเรื่องโดราเอม่อน


ไจแอ้นท์รังแกโนบิตะ