นิยามที่ดีที่สุด
จ๊อด

จ๊อดทาวน์,สัตว์สังคม


จ๊อดว่ะ