จ๊อด


1

จ๊อดทาวน์,สัตว์สังคม

จ๊อดว่ะ


เสนอนิยามใหม่

จ๊อด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง