นิยามที่ดีที่สุด
จ้องสืบพันธุ์

มุ่งมั่นเพื่อจะผสมพันธุ์ให้จงได้


การจ้องสืบพันธุ์เป็นหนึ่งในพฤติกรรมของการจีบสาว

จ้องสืบพันธุ์

บางครั้งการสืบพันธุ์ ต้องใช้งบประมาณมาก
อาจจำเป็นต้องแก่ ใจดี สปอต และอยู่กทม.ด้วย


แก่ ใจดี สปอต กทม.
อ้าวเงียบ . . .

สงสัยไม่ชอต

จ้องสืบพันธุ์

จ้องจะเย็ด


อิอิิอิออิอิอิ

จ้องสืบพันธุ์

จ้องเย็ด


อิอิอิิอิอิอิอิอิอิ

จ้องสืบพันธุ์

ก็จาอาว


ลุงต้องจ้องสืบพันธุ์