จ้องสืบพันธุ์


33

มุ่งมั่นเพื่อจะผสมพันธุ์ให้จงได้

การจ้องสืบพันธุ์เป็นหนึ่งในพฤติกรรมของการจีบสาว


1

จ้องจะเย็ด

อิอิิอิออิอิอิ


1

บางครั้งการสืบพันธุ์ ต้องใช้งบประมาณมาก
อาจจำเป็นต้องแก่ ใจดี สปอต และอยู่กทม.ด้วย

แก่ ใจดี สปอต กทม.
อ้าวเงียบ . . .

สงสัยไม่ชอต


0

จ้องเย็ด

อิอิอิิอิอิอิอิอิอิ


-1

ก็จาอาว

ลุงต้องจ้องสืบพันธุ์


เสนอนิยามใหม่

จ้องสืบพันธุ์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง