นิยามที่ดีที่สุด
จอง อึน จี

สามีของโบมี และเสียงหลักวงเอพิ้งค์ แต่กระรัยเธอจึงรั่ว


จอง อึน จี