จอง อึน จี


2

สามีของโบมี และเสียงหลักวงเอพิ้งค์ แต่กระรัยเธอจึงรั่ว

จอง อึน จี


เสนอนิยามใหม่

จอง อึน จี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง