นิยามที่ดีที่สุด
จ๊อยใน

น้อยใจ (a.k.a. ภาษา HRK)


จ๊อยในแล้วนะ!!