จ๊อยใน


1

น้อยใจ (a.k.a. ภาษา HRK)

จ๊อยในแล้วนะ!!


เสนอนิยามใหม่

จ๊อยใน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง