จ้อย


1

แม่งไม่เท่

มึงอย่าจ้อย
เชี่ยเด็กจ้อย


เสนอนิยามใหม่

จ้อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง