นิยามที่ดีที่สุด
จ้อย

แม่งไม่เท่


มึงอย่าจ้อย
เชี่ยเด็กจ้อย