ฉัตรชัย


1

คนที่หล่อที่สุดในโลก

ฉัตรชัยหล่อฝุดๆ


เสนอนิยามใหม่

ฉัตรชัย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง