ช่ะ


1

ช่ะ หมายความว่า ใช่ป่ะ ในภาษาวัยรุ่น

A: B
B:ว่าไง
C:แกเอาปากกาชั้นไปใช่ช่ะ


เสนอนิยามใหม่

ช่ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง