นิยามที่ดีที่สุด
ช่ะ

ช่ะ หมายความว่า ใช่ป่ะ ในภาษาวัยรุ่น


A: B
B:ว่าไง
C:แกเอาปากกาชั้นไปใช่ช่ะ