ชิ๊กกาแบ๊ว


1

น่ารักคิคุอะโนแนะ

เธอน่ารักชิ๊กกาแบ๊วจุงเบย


เสนอนิยามใหม่

ชิ๊กกาแบ๊ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง