นิยามที่ดีที่สุด
ช่า

ไอ่เตี้ย!! ไอ่น่ารัก ไอ่เรียนเก่ง ไอ่ขาว ไอ่หื่น


เด่ะจับปล้ำเลย