ช่า


1

ไอ่เตี้ย!! ไอ่น่ารัก ไอ่เรียนเก่ง ไอ่ขาว ไอ่หื่น

เด่ะจับปล้ำเลย


เสนอนิยามใหม่

ช่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง