นิยามที่ดีที่สุด
ไช้

พระบิดาของเด็กหัวเกรียนคนหนึ่ง ซึ่งรู้จักกับคนทั้งโลก


นายดังเหมือนไช้เลย