ไช้


2

พระบิดาของเด็กหัวเกรียนคนหนึ่ง ซึ่งรู้จักกับคนทั้งโลก

นายดังเหมือนไช้เลย


เสนอนิยามใหม่

ไช้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง