นิยามที่ดีที่สุด
ช้ะ

มากจากคำว่า ใช่ป่ะ ดัดแปลงมาพูดเพื่อให้สั้นลง


ดูได้ช้ะ?
กินได้ช้ะ?
มันไปเที่ยวกับเพื่อนแกช้ะ?