นิยามที่ดีที่สุด
ชูกำลัง!!!

เพิ่มพละกำลัง


เห้ยมึง! มา ชูกำลัง!!!