ชูกำลัง!!!


3

เพิ่มพละกำลัง

เห้ยมึง! มา ชูกำลัง!!!


เสนอนิยามใหม่

ชูกำลัง!!!
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง