ชาเขียว


1

พืชชนิดหนึ่งสาราถกินแก้ง่วงแทนกาแฟได้ 2 ชม.

ชาห้อมหอมเนอะ(ตุ๊ก)แก


เสนอนิยามใหม่

ชาเขียว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง