นิยามที่ดีที่สุด
ช้างขอหมอย

เป็นช้างชนิดหนึ่งที่ทำกิจกรรมคือ เดินไปตามหมู่บ้านเเล้วก็ร้องว่า " ขอหมอยหน่อย" และมีอีกความหมายหนึ่ง คือ (ช้างขนหมอย)


ช้างขนหมอย (เยอะ)

ช้างขอหมอย

เป็นช้างชนิดหนึ่งที่ทำกิจกรรมคือ เดินไปตามหมู่บ้านเเล้วก็ร้องว่า " ขอหมอยหน่อย" และมีอีกความหมายหนึ่ง คือ เป็นปู่ของไอฟัก (ช้างขนหมอย)


เช่น ไอช้างขนหมอย