ช้างขอหมอย


1

เป็นช้างชนิดหนึ่งที่ทำกิจกรรมคือ เดินไปตามหมู่บ้านเเล้วก็ร้องว่า " ขอหมอยหน่อย" และมีอีกความหมายหนึ่ง คือ เป็นปู่ของไอฟัก (ช้างขนหมอย)

เช่น ไอช้างขนหมอย


1

เป็นช้างชนิดหนึ่งที่ทำกิจกรรมคือ เดินไปตามหมู่บ้านเเล้วก็ร้องว่า " ขอหมอยหน่อย" และมีอีกความหมายหนึ่ง คือ (ช้างขนหมอย)

ช้างขนหมอย (เยอะ)


เสนอนิยามใหม่

ช้างขอหมอย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง