นิยามที่ดีที่สุด
เหยื่อ

[เหฺยื่อ]

(๑) (นาม.) อาหารที่ใช้ล่อสัตว์.

(๒) (นาม.) เครื่องล่อ.

(๓) (นาม.) ตัวรับเคราะห์ เช่น เหยื่อกระสุน.


เหยื่อล่อ"มนุษย์".