นิยามที่ดีที่สุด
เหยี่ยว

เกิดจากการพิมพ์ข้อความอย่างรวดเร็ว จากเยี่ยวเลยกลายเป็นเหยี่ยว


[โลกตะบึง] กุเจอขี้ในห้องน้ำ รร.กุ 7ห้อง
มี8ห้อง ขี้ลอยอยุ่7ห้อง อีก1เป็นเหยี่ยว
กุเซงมากต้องออกไปขี้ร้านลาบเป็ดข้างโรงเรียน