นิยามที่ดีที่สุด
หยวน

หมายถึง การยอมใครสักคน


ใครคนหนึ่งกับใครคนสองทะเลาะกันนานนนนนมากแล้ว
ใครคนหนึ่ง:โธ่ อะไรเนี่ย
ใครคนสอง: เออๆ หยวนๆให้ก็ได้

หยวน

สุกลเงินของจีนไง ไอ้ควย


1 หยวนครัช

หยวน

ใช่ปะว่ะ


คนเดียวกับข้างบน ^^