นิยามที่ดีที่สุด
เสียชีวิต

(กริยา.) ตาย.


เขาจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตวันพรุ่งนี้