นิยามที่ดีที่สุด
สายเขียว

กลุ่มบุคคลนิยมกัญหา จะมีอาการร่าเริงผิดปกติ


กูสายเขียวว้อย55555555555555555555555555555555555555555

สายเขียว

คนดูดกัญชา


เดี๋ยวนี้มึงสายเขียวเหรอออสัส