นิยามที่ดีที่สุด
เสียคน

ความหมายเดียวกับ บูด
http://pojnanukrian.com/บูด


มึงซักผ้าได้เรท 13 นี่มึงเสียคนแล้ว
all combo เพลง Freedom Dive ได้เองเสียคนแล้ว