นิยามที่ดีที่สุด
เสียงสอง

เสียงหลบ ที่มีหน้าที่เดียวคือสงวนไว้ใช้แสดงความน่ารักหรือปัญญาอ่อน


A: ดูสิพี่ตัวนี้ตัลล้าาาก
B: เลิกทำเสียงสอง
A (เสียงปรกติ): ..สึส!