นิยามที่ดีที่สุด
เสียตัว

ก. ชายถูกชายร่วมประเวณี.


"เสียเนื้อเสียตัว"