นิยามที่ดีที่สุด
เสียทองเท่าหัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร

ไม่ยอมยกสามีให้หญิงอื่น แม้จะแลกกับทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากก็ตาม.


เสียทองเท่าหัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร