นิยามที่ดีที่สุด
เสี้ยน

อยาก


กูเสี้ยนเหล้าว่ะ

เสี้ยน

กูไม่รู้


เสี้ยนคือเหี้ยอะไร

เสี้ยน

ไม่รุ้


เสี้ยนเหล้า