นิยามที่ดีที่สุด
เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร

ไม่ยอมยกสามีให้หญิงอื่นแม้จะแลกกับทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากก็ตาม.


เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร