นิยามที่ดีที่สุด
เสี่ยน

อยาก ต้องการ'


กูเสี่ยนยาว่ะ