นิยามที่ดีที่สุด
เสียใจแต่ไม่แคร์

เพลงที่น้องก้องแว่นลิปซิงเสียง


แค่คนรักที่หล่นหาย แค่ความรักนึงผ่านไป=w= จำไม่ได้ละ