นิยามที่ดีที่สุด
สังหาร

ก. ฆ่า, ผลาญชีวิต. (ส.).


สังหาร

สังหาร

(กริยา.) รู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจ ทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้น มักใช้แก่เหตุร้าย.


สังหารว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นที่ตู้เย็น.

สังหาร

[สัง-หาน] (กริยา.) ฆ่า, ผลาญชีวิต. (ส.).


ฤกษ์สังหาร