ส่งฮอลล์คูลไป


2

ฮอลล์คูลเปนสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งถูกโฆษณาชวนเชื่ออย่างมากพร้อมกับสโลแกน"ส่งฮอลล์คูลไป"ถูกเชื่อว่าจะระงับความโกรธมหันต์ได้แต่พายหลังได้มีการตรวจสอบว่าเปนสารที่แก้ปากเหม็นมีผู้คนมากมายลอกเลียนแบบโดยการปาเม็ดเคมีใส่ปากซึ่งบางคนปาเข้าปากแล้วทำให้ผู้ที่กำลังบ่นอยู่นั้นสิ้นชีวิต
คำศัพท์ จากอาจารย์เครือ สัพพะ พะจะนานะเกรียน ฉบับภาษาไทย
ศาสตราจารย์(พิเศษ) แดนเนียล เคเอฟซี
Professor (Speacial) Daniel KayeEfSee

ก:พ่องมึงกูขี้ิอยู่เปิดประตูทำไมไอสัสไอ@!@@#@฿&-/:;('
ข:รับไปปปปปปป
ก:อีเหี้ยติดคอกู
x_x


เสนอนิยามใหม่

ส่งฮอลล์คูลไป
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง