ศัตรู


1

คู่อาฆาตพยาบาท

ทั้งชาตินี้และชาติหน้าขอตามราวีตลอดกาล


เสนอนิยามใหม่

ศัตรู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง