ศูนย์บรรเทาทุกข์ม้า


1

เป็นช่วงที่อยู่ใน "ม้าอวดผี" โดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านแจ้งมายังรายการถึงเรื่องราวเร้นลับ โดยที่มี มิกกี้ จิตสัมผัส จะออกพิสูจน์เพื่อไขความลับสิ่งต่างๆ

โอ้ บอย


เสนอนิยามใหม่

ศูนย์บรรเทาทุกข์ม้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง