นิยามที่ดีที่สุด
ศูนย์บรรเทาทุกข์ม้า

เป็นช่วงที่อยู่ใน "ม้าอวดผี" โดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านแจ้งมายังรายการถึงเรื่องราวเร้นลับ โดยที่มี มิกกี้ จิตสัมผัส จะออกพิสูจน์เพื่อไขความลับสิ่งต่างๆ


โอ้ บอย