นิยามที่ดีที่สุด
ศักดิ์ดา

เเทกซี่


อิอิ

ศักดิ์ดา

หล่อบ้าอะ


เธอทำตัวเหมือนศักดิ์ดา หมายถึง เธอทำตัวหล่อจัง