ศักดิ์ดา


1

เเทกซี่

อิอิ


เสนอนิยามใหม่

ศักดิ์ดา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง