นิยามที่ดีที่สุด
ศีตจิต

ควยไรไอสัสดูดนมแม่


กูแอบดูดนมแม่กูหวะ

ศีตจิต

https://www.facebook.com/setajit.sakuntanaga


ศีตจิตนี่มันศีตจิตจริงๆ

ศีตจิต

โถ่ไอเอิร์ธ เจ็บไหมละมึง


ศีตจิต

ศีตจิต

ไอสวะหน้าหม้อที่ชอบให้มีหีอยู่บนหน้าแต่ทำหน้าไปอยู่บนหีไม่ได้

สัสเอ้ย! ท่าพวกมึงไม่เลิกเรียกชื่อกู กูจะโกรธละนะ!!!!

https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-474624435913101/

https://www.facebook.com/setajit.sakuntanaga


ศีตจิต

ศีตจิต

ไอสวะหน้าหม้อที่ชอบให้มีหีอยู่บนหน้าแต่ทำหน้าไปอยู่บนหีไม่ได้

สัสเอ้ย! ท่าพวกมึงไม่เลิกเรียกชื่อกู กูจะโกรธละนะ!!!!

https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-474624435913101/


ศีตจิต