นิยามที่ดีที่สุด
เลือด

สิ่งที่ถูกขับถ่ายออกมาทางช่องคลอด ลักษณะข้นหรือค่อนข้างข้น สีขาวหรือสีเหลืองปนเขียว มีกลิ่นเหม็น เกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ติดเชื้อไวรัส, ติดเชื้อพยาธิ ชนิด Trichomonas vaginalis, เนื้องอก.


เลือดประจำเดือนถูกขับถ่ายจากมดลูกออกมาทางช่องคลอด.