นิยามที่ดีที่สุด
เล่อะ

เลย+อ่ะ


ดูนั่นดิ!! หน้าเหมือนมึงเล่อะ