เลอ


1

เลย

น่ารักจังเลอ


เสนอนิยามใหม่

เลอ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง