ลอร์ดโวลเดอมอร์


2

หัวล้าน ดั้งแหมบ มีงูเป็นเมีย ฆ่าชาวบ้านไปทั่ว

ท่านลอร์ดดั้งแหมบ


เสนอนิยามใหม่

ลอร์ดโวลเดอมอร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง