นิยามที่ดีที่สุด
ลอร์ดโวลเดอมอร์

หัวล้าน ดั้งแหมบ มีงูเป็นเมีย ฆ่าชาวบ้านไปทั่ว


ท่านลอร์ดดั้งแหมบ