นิยามที่ดีที่สุด
ลีออน

เป็นสัตว์เดรัจฉานที่ใช้ชีวิตไปวันๆและชอบด่าผู้อื่นและเป็นสัตว์ที่เหี้ยต้องเรียกพี่ มีอยู่ตัวเดียวในมนุษยชาติๆนี้


เธออย่าทำตัวเป็นลีออนได้ม่ะ