ลีออน


0

เป็นสัตว์เดรัจฉานที่ใช้ชีวิตไปวันๆและชอบด่าผู้อื่นและเป็นสัตว์ที่เหี้ยต้องเรียกพี่ มีอยู่ตัวเดียวในมนุษยชาติๆนี้

เธออย่าทำตัวเป็นลีออนได้ม่ะ


เสนอนิยามใหม่

ลีออน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง