วิ


1

เป็นประโยคที่มีไว้สำหรับคนเล่นมุขไม่ฮาแล้วต้องใช้ เหมือนเสียงของจิ้งหรีด

A : วันนี้วันอะไร
B : วันพุธ
A : วันแปลว่าหนึ่ง
B : -.,- วิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิ


เสนอนิยามใหม่

วิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง