นิยามที่ดีที่สุด
โว๊ะ

โว๊ะ!!! เห้ไรว่ะ แม่มม!!!!
โมโหโวยวาย


สราด

โว๊ะ

ตกใจ อึ้ง ตะลึง


1: ฟวย ไอ้สัสนิ
2: โว๊ะ แมร่งค่าตรูหรา วะ