โว๊ะ


2

โว๊ะ!!! เห้ไรว่ะ แม่มม!!!!
โมโหโวยวาย

สราด


-2

ตกใจ อึ้ง ตะลึง

1: ฟวย ไอ้สัสนิ
2: โว๊ะ แมร่งค่าตรูหรา วะ


เสนอนิยามใหม่

โว๊ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง