นิยามที่ดีที่สุด
ว๊าก

การแหกปากตะโกนแบบร๊อคๆ หรือ Scream นั่นเอง


ว๊าก!