ว๊าก


1

การแหกปากตะโกนแบบร๊อคๆ หรือ Scream นั่นเอง

ว๊าก!


เสนอนิยามใหม่

ว๊าก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง