แว้


1

แว้คือคำว่าว่ะ แสดงออกถึงสิ่งที่ไม่พอใจอย่างนุ่มนวล สุภาพกว่าว่ะ

ทำไมกูถึงใช่คำว่าแว้ไม่ได้ว่ะ


เสนอนิยามใหม่

แว้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง