นิยามที่ดีที่สุด
เว

(บ้างก็ว่า: เวล์) เวลา - มักใช้คู่กับคำว่า ตลอด


ไม่ว่างตัลหลอดเวล์อะมึง