เว


6

(บ้างก็ว่า: เวล์) เวลา - มักใช้คู่กับคำว่า ตลอด

ไม่ว่างตัลหลอดเวล์อะมึง


เสนอนิยามใหม่

เว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง