นิยามที่ดีที่สุด
ลู่ฮาน

เด็กผู้ชายน่าตาคล้ายผู้หญิง มีตีนกาเป็นเอกลักษณ์


ฮุนฮาน คือ เซฮุน กับ ลู่ฮาน

ลู่ฮาน

กวางน้อย


ฮุนนี่ฝากมาบอกว่าช้อยกวางนอบ....ชอบกวางน้อย

ลู่ฮาน

ผู้ที่เต็มที่กับการหัวเราะ


Anywhere (ละไว้ในฐานที่เข้าใจของ อซฟ.)

ลู่ฮาน

สามีเค้า


He is my husband

ลู่ฮาน

สามีซิ่วหมิน


ลู่หมินได้กันแล้ว