ลู่ฮาน


21

เด็กผู้ชายน่าตาคล้ายผู้หญิง มีตีนกาเป็นเอกลักษณ์

ฮุนฮาน คือ เซฮุน กับ ลู่ฮาน


3

กวางน้อย

ฮุนนี่ฝากมาบอกว่าช้อยกวางนอบ....ชอบกวางน้อย


2

สามีเค้า

He is my husband


2

ผู้ที่เต็มที่กับการหัวเราะ

Anywhere (ละไว้ในฐานที่เข้าใจของ อซฟ.)


1

สามีซิ่วหมิน

ลู่หมินได้กันแล้ว


เสนอนิยามใหม่

ลู่ฮาน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง