ลอล


5

หัวเราดังๆ คล้ายๆ LOL (Laugh out loud) แต่ออกแนวประชดว่ามันไม่น่าหัวเราะเท่าไร

เธอตลกจุงเร ลอล


เสนอนิยามใหม่

ลอล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง