ลอยกระทง


1

ก็ลอยกระทงไง ?

ใครไปลอยกระทงบ้าง ? เราลอยในทวิตเตอร์นะ #คนไม่มีใครเทศกาลไหนก็ไม่สำคัญ


เสนอนิยามใหม่

ลอยกระทง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง