นิยามที่ดีที่สุด
ลอยกระทง

ก็ลอยกระทงไง ?


ใครไปลอยกระทงบ้าง ? เราลอยในทวิตเตอร์นะ #คนไม่มีใครเทศกาลไหนก็ไม่สำคัญ