เลื่อมใส


1

การกระทำชนิดหนึ่งที่สามารถส่งบุคคลที่โดนขึ้นไปบนฟากฟ้าและทำให้เขาพูดว่า "I believe I can fly." ได้ หรือพูดง่ายๆ ว่า สอยขึ้นฟ้า หากบุคคลใดที่สามารถทำได้เก่งมากพอ จะถูกเรียกว่า พระเจ้าเลื่อมใส

น่าเลื่อมใส


เสนอนิยามใหม่

เลื่อมใส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง