นิยามที่ดีที่สุด
ลอน นอล

นักการเมืองชาวกัมพูชา


ลอน นอลมาแล้ว