ลอน นอล


1

นักการเมืองชาวกัมพูชา

ลอน นอลมาแล้ว


เสนอนิยามใหม่

ลอน นอล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง