นิยามที่ดีที่สุด
แว่

แปลว่า "ว่า" เป็นศัพท์วัยรุ่น


หมายความแว่ คุณไม่ได้รักผมและอ่ะสิ